Adatvédelem

A KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt.

Székhely: 8749 Zalakaros, Alma utca 1.,

Cg.20-10-04269), mint a www.karos-spa.hu internetes weboldal tartalomszolgáltatója - a továbbiakban: Tartalomszolgáltató - ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tartalomszolgáltató jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az 'ONLINE PRIVACY ALLIANCE' ajánlásait. 

A jelen közlemény célja, hogy a Tartalomszolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területen, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítsa, hogy az egyén jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való joga, a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem) tiszteletbetartásra kerüljön.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Tartalomszolgáltató

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A www.karos-spa.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhely: 8749 Zalakaros, Alma u. 1.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 8749 Zalakaros, Alma u. 1.), illetve a marketing@karos-spa.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

A www.karos-spa.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhely technológiai hátterét a MORGENS Design Kft. (Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csányi László u. 2., Adószám: 23964710-2-20) biztosítja.

Adatkezelés tevékenységek és annak megnevezése: 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE FOGLALÁS

Az adatkezelő neve

KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Az adatkezelés célja

a szobafoglalási folyamat egyszerűsítése, az online foglalás zökkenőmentessé és kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online foglalást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Foglaló személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online foglaláshoz tartozó távozási napot követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online szobafoglalási folyamat, illetve online fizetés esetén a tranzakció megvalósulása

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online foglalás modul működtetése, a beérkező online foglalások zárt rendszerben történő tárolása, foglalások visszaigazolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online foglalás rögzítéséről, visszaigazolás elkészítéséről, vendégértékelés funkció használatáról

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

CIB Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a CIB Bank Zrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a Payment Gateway  online fizetési rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNLATKÉRÉS

Az adatkezelő neve

KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Az adatkezelés célja

az ajánlatkérési folyamat egyszerűsítése kötelezettségek nélkül, az adatkezelő által készített személyre szabott ajánlat megtekinthetősége

Az adatkezelés jogalapja

az online ajánlatkérést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajánlatkérő személyes adatai az alábbiak szerint:

-          név

-          e-mail cím

-          telefonszám

-          lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          IP-cím (online azonosító)

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve az online ajánlat érvényességi idejét követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított online ajánlatkérési folyamat megvalósulása, az ajánlat megfelelősége esetén a későbbi online foglalási folyamat zökkenőmentessé, hatékonyabbá és gyorsabbá tétele

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajánlatkérés modul működtetése, a beérkező online ajánlatkérések zárt rendszerben történő tárolása, ajánlatkérések megválaszolásának lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajánlatkérés rögzítéséről, az ajánlat elkészítéséről, annak érvényességéről

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

ONLINE AJÁNDÉKUTALVÁNY RENDELÉS

Az adatkezelő neve

KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Az adatkezelés célja

az online ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerűsítése, kényelmesebbé tétele

Az adatkezelés jogalapja

az online ajándékutalvány megrendelés folyamatában online fizetést kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Ajándékutalványt megrendeléshez kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          vásárló neve

-          vásárló e-mail címe

-          vásárló telefonszáma

-          vásárló postázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

-          vásárló IP-címe (online azonosító)

-          megajándékozott(ak) neve

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a megrendelt ajándékutalvány felhasználását követő … napig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett által indított ajándékutalvány megrendelési folyamat egyszerű, kényelmes megvalósulásának lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) szerverén az online ajándékutalvány rendelés modul működtetése, a beérkező ajándékutalvány megrendelések zárt rendszerben történő tárolása, ajándékutalványok online formában küldésének lehetővé tétele

 

Az adatfeldolgozó neve

Rocket Science Group

Az adatfeldolgozó címe

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mandrill szoftverén keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása az online ajándékutalvány megrendelés rögzítéséről

 

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Bank Nyrt.

Az adatfeldolgozó címe

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása aKAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és az OTP Bank Nyrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

OTP Mobil Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a SimplePay by OTP Mobil (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

CIB Bank Zrt.

Az adatfeldolgozó címe

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a CIB Bank Zrt. (fizetési szolgáltató) elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

 

Az adatfeldolgozó neve

BIG FISH Internet-technológiai Kft.

Az adatfeldolgozó címe

1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

Az online fizetési tranzakcióhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolításának biztosítása a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt. és a Payment Gateway  online fizetési rendszert üzemeltető fizetési szolgáltató elektronikus rendszere között, a tranzakció státuszának visszaigazolása

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE

HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Az adatkezelő neve

KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zrt.

Az adatkezelő elérhetősége

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Az adatkezelés célja

kapcsolattartás, tájékoztatás

Az adatkezelés jogalapja

a hírlevél feliratkozást kezdeményező személy kifejezett és önkéntes, előzetes hozzájárulása

A kezelt személyes adatok megnevezése

Hírlevél feliratkozáshoz kezelt személyes adatok az alábbiak szerint:

-          feliratkozó neve

-          feliratkozó e-mail címe

-          feliratkozó IP-címe (online azonosító)

-          feliratkozás dátuma

-          feliratkozás forrása

-          feliratkozás státusza

-          feliratkozás státuszának dátuma

A személyes adatok kezelésének előirányzott időtartama

a hozzájárulás visszavonásáig, a hírlevélről történő leiratkozásig

Az érintett által megadott személyes adatok szükségessége

az érintett érdeklődési körébe tartozó szálláshely kiemelt ajánlatainak, aktuális programjainak megismerése, esetleges egyedi promóciókkal kapcsolatos információszerzés lehetősége

Az adatkezelési tevékenységhez adatfeldolgozók igénybevétele szükséges

igen

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

Az adatfeldolgozó neve

MORGENS Design Kft.

Az adatfeldolgozó címe

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a DotRoll Számítástechnikai Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.) szerverén zárt, online, azonosítóval és jelszóval védett Zadír MailR rendszer tárhelyének biztosítása az adatkezelő részére az általa meghatározott belépési fiókhoz hírlevélküldés céljából

 

Az adatfeldolgozó neve

Mailgun Technologies, Inc.

Az adatfeldolgozó címe

535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105.

Az adatkezelő nevében folytatott adatfeldolgozás célja

a Mailgun Technologies, Inc. levélküldő szerverein keresztül elektronikus levélküldés funkció biztosítása hírlevélküldés céljából

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a www.karos-spa.hu tulajdonosa megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

7. Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

8. Nyilvántartásba vétel:

Adatkezelés megnevezése: 'adatbázis frissítés, meglévő ügyfél és marketing adatok frissítése az adatbázisunkban. '

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62238/2013

Adatkezelés megnevezése: 'rendszeresen elektronikus úton ingyenes hírlevelek küldése. a marketing adatbázisban szereplő címek és a cég ügyfeleinek tájékoztatása a cég termékeiről, szolgáltatásairól elektronikus levélben'

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62238/2013

Adatkezelés megnevezése: 'online regisztráció, feliratkozás elektronikus hírlevélre, online rendelés, a marketing adatbázisban szereplő címek és a cég  ügyfeleinek tájékotatása a cég termékeiről, szolgáltatásairól elektronikus levélben. '

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-62238/2013

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként szállodánk ajánlatairól, akcióiról.

Vendégeink véleménye