Adatkezelési Tájékoztató Regisztrálók, weboldalunkat használók, Ajánlatkérők és Vendégeink

részére

 

 

A KAROSINVEST Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő, Szálloda/Szállodánk), mint a karos-spa.hu domain néven elérhető weboldal és a Hotel Karos Spa Szálloda üzemeltetője ezúton teszi közzé hogyan használja és védi az Ön, személyes adatait.

Jelen tájékoztató szól mind a Szállodánkban megszálló vendégeink, mind a Szállodánk iránt érdeklődő regisztrálók, ajánlatkérők, illetve a www.karos-spa.hu weboldalunkat használók részére.

 

A hírlevélre történő feliratkozáshoz kapcsolódó hozzájáruló nyilatkozatot papíron, a weboldalon, e-mailben kitöltő regisztrálók (a továbbiakban: Regisztráló) és Szállodánkban megszálló (a továbbiakban: Vendég) illetve Szállodai szolgáltatásaink iránt érdeklődő - esetlegesen leendő - Vendégek (a továbbiakban: Érdeklődő; Regisztráló, Vendég, Érdeklődő továbbiakban együtt: Érintett, Ön) elfogadják a jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a hozzájáruló nyilatkozat papír alapon/weboldalon történő kitöltése (kipipálása) illetve e-mailben történő megküldése illetve Szállodánktól ajánlat megkérése, a Szállodánkban történő foglalás megtétele, Szállodánk bármely szolgáltatásának igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató).

 

A Tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt, az Érintettet, valamint elősegítse az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályainak megfelelően.

 

 

1.)        SZÁLLODÁNK ÉS AZ ADATVÉDELMI FELELŐSÜNK

 

Az adatok kezelője a KAROSINVEST Idegenforgalmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 

Székhelye: 8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Postai cím: 8749 Zalakaros, Alma utca 1.

Telefonszám: +36 93 542 550

E-mail: sales@karos-spa.hu

Képviseli: Üsztöke Botond Béla

E-mail címe: botond.usztoke@karos-spa.hu

Telefonszáma: +36 30 822 1717

 

Adatvédelmi felelős és elérhetőségei

 

Név: Galambos Péter

E-mail: peter.galambos@karos-spa.hu

Telefonszáma: +36 93 542 514 / +36 30 822 1712

postai cím: 8749 Zalakaros, Alma utca 1.

 

A további adatkezelőket (címzetteket) és az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókat részletesen elérhetőségeikkel a jelen Tájékoztató 5. pontjában adatkezelésenként listázzuk, és megadjuk:

 • adatkezelő esetében: adattovábbítás jogalapja, körülményei, továbbított adatok
 • adatfeldolgozó esetében: milyen célból vesszük igénybe, mi a tevékenysége, átadott adatok köre, mennyi ideig fér hozzá az adatokhoz és mely adatokhoz fér hozzá

 

2.)        MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK ÉS MEDDIG

 

2.1.     Hírlevélre történő feliratkozáskor

 

A hírlevélre történő feliratkozásakor a következő adatokat kezeljük:

 

 • Teljes név;
 • E-mail cím.

 

Ha más személy adatait adja meg (mást iratkoztat fel), akkor kérnie kell tőle a jelen célból történő adatmegadásra vonatkozó hozzájárulást, amelyet ő szabadon és önkéntes ad, legyen konkrét és világos. Más esetben nem áll módunkban a másik személy hírlevélre történő feliratkozását elfogadni.

 

A hírlevélre történő feliratkozásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük, azaz amíg Ön nem törli a regisztrációját, nem vonja vissza a hozzájárulását.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott személyes adatait az Ön (illetve az Érintett, akinek az adata) kérésére (hozzájárulás visszavonása) haladéktalanul töröljük.

 

2.2.     Ajánlatkéréskor

 

Ajánlatkéréskor a következő adatokat kezeljük:

 

 • Teljes név;
 • E-mail cím;
 • Telefonszám.

 

Ha más személy adatait adja meg (más nevében kér ajánlatot), akkor kérnie kell tőle a jelen célból történő adatmegadásra vonatkozó hozzájárulást, amelyet ő szabadon és önkéntes ad, legyen konkrét és világos. Más esetben nem áll módunkban a másik személy nevében kért ajánlatot elkészíteni és megküldeni.

 

Az ajánlatkéréskor történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az Ön által megkért ajánlat érvényességi ideje alatt kezeljük.

Amennyiben ajánlatunkat elfogadja, és igénybe veszi Szállodánk szolgáltatását, úgy a kezelt adatok körére és idejére a szobafoglalás, egészségcentrum, illetve ajándékkártya vagy szállásutalványra kért ajánlat esetében az ott feltüntetett kezelt adatok köre és adatkezelési idők lesznek érvényesek. Kérem keresse meg a Tájékoztatónkban az Ön által igénybe vett szolgáltatásunkra vonatkozó adatkezelési információkat az igénybe vett szolgáltatás elnevezése alapján.

 

Az ajánlatkérés céljából megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével (ajánlati idő lejárta: szobafoglalás, egészségcentrum szolgáltatás illetve ajándékkártya vagy szállásutalványra kért ajánlat esetében vásárlás nélkül) egyidejűleg haladéktalanul töröljük.

 

2.3.     Szobafoglaláskor

 

Szobafoglaláskor az alábbi adatokat kezeljük:

(a csillagozott adatok megadása kötelező, enélkül a szobafoglalást nem tudjuk teljesíteni)

 

 • teljes név;­*
 • megszólítás;
 • érkezés napja;*
 • távozás napja;*
 • egy szobában tartózkodó felnőttek és gyermekek száma;*
 • szoba típusa;*
 • e-mail cím;*
 • lakcím;*
 • személygépkocsi rendszám;*
 • állampolgárság;*
 • megjegyzések rovatban megadhatja személyes preferenciáit;
 • számla tartalma*.

 

Szobafoglalásra, a szobafoglalás során történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

18. életévét be nem töltött gyermek adatainak megadása esetén, akkor áll módunkban az adatokat kezelni, ha Ön a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló, vagy amennyiben nem Ön az, akkor az adatmegadást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló engedélyezte Önnek.

 

Ha más személy adatait adja meg szobafoglaláskor, akkor kérnie kell tőle a jelen célból történő adatmegadásra vonatkozó hozzájárulást, amelyet ő szabadon és önkéntes ad, legyen konkrét és világos. Más esetben nem áll módunkban a másik személy adatait kezelni, a szobafoglalást teljesíteni.

 

A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük. A személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg haladéktalanul töröljük.

A Vendég személyes adatainak megőrzése a szobafoglaláskor megadott adatok esetén nem egységes, egyes adatmezők őrzési ideje eltérhet egymástól:

 • a megszólítására megadott adatot – amennyiben megadja részünkre, és nem kéri, hogy őrizzük meg a következő foglalásra - a Szállodánk elhagyását követően töröljük;
 • számlázási és adóügyi adatait (teljes név, lakcím, számla tartalma) a naptári év végétől számított 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint;
 • azon személyes adatokat, amelyek őrzési idejére törvényi előírás nem vonatkozik (kivéve a megszólítást: első a jelen felsorolásban) a szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 6 évig kezelünk, azzal, hogy amennyiben a szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel meghosszabbodik;
 • Ön – a megfelelő négyzet kipipálásával - megadhatja a hozzájárulását az adatainak (teljes név, megszólítás, e-mail cím, teljes levelezési cím, születési dátum, személygépkocsi rendszáma, állampolgárság, megjegyzési rovatba írtak) megőrzésére abból a célból, hogy a későbbi foglalásokat egyszerűsítse; ebben az esetben az Ön adatait – az adott esetben már lejárt adatőrzési időn felül - a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja, ami nem érinti a korábbi jogszerű adatkezelést, de eredményeként a visszavonást követően azon adatait, amelyeket nem vagyunk kötelesek más jogalap miatt tovább megőrizni, azonnal töröljük.
 • azon adatok esetében, amelyekre vonatkozóan több adatmegőrzési idő is vonatkozik a felsorolt releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük.

 

2.4.     Egészségcentrum igénybevételekor

 

Azon Vendégeinkről, akik az egészségcentrum (továbbiakban: Egészségcentrum) szolgáltatásunkat igénybe veszik az alábbi adatokat kezeljük:

 

 • teljes név;
 • szobaszám;

további adatok aszerint, hogy gyógyászati vagy wellness kezelést igényel a Vendég

 

Az Egészségcentrum keretén belül Szállodánk kétféle szolgáltatás-csoportot nyújt:

-          gyógyászati kezelések

-          wellness kezelések

 

2.4.1. A gyógyászati kezelések igénybevétele előtt Önt orvoshoz irányítjuk (aki Szállodánktól független külön önálló adatkezelő) ahol kezelő lapot kap, amelyet az orvos tölt ki a saját adatkezelése szerint. Ezen adatokat az orvos kezeli, Szállodánk nem kapja meg azokat. Az adatokat, leleteket, eredményeket Ön kapja meg az orvostól. Szállodánk nem kezeli az Ön leleteit, vizsgálatainak eredményeit.

Az orvos egy kezelőkártyát állít ki az Ön részére amelyen feltünteti az ajánlott kezelést. Szállodánk ezt az egészségügyi adatot kapja meg Öntől.

A teljes néven és szobaszámon felül kezeljük:

 • javasolt kezelés típusa;
 • kezelés időpontja.

 

2.4.2. A wellness kezelések esetén a teljes néven és szobaszámon felül az alábbi adatokat kezeljük:

 • igényelt kezelés típusa;
 • kezelés időpontja.

 

Az Egészségcentrum szolgáltatásait 18. életévüket még nem betöltött személyek a szülői felügyeleti jogot gyakorló engedélyével jogosultak igénybe venni.

18. életévét be nem töltött gyermek adatainak megadása esetén, akkor áll módunkban az adatokat kezelni, ha Ön a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló, vagy amennyiben nem Ön az, akkor az adatmegadást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló engedélyezte Önnek.

 

A nem különlegesnek minősülő személyes adatokat (wellness szolgáltatás esetén kezelt adatok) az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az Ön által igényelt illetve igénybe vett Egészségcentrum keretében biztosított wellness szolgáltatást követő öt évig kezeljük az Ön részéről esetlegesen érkező panaszkezelés érdekében. Ezt követően töröljük.

 

A megfelelő négyzet kipipálásával megadhatja a hozzájárulását az igényelt wellness kezelés típusa adat vonatkozásában az adat megőrzésére abból a célból, hogy a későbbi Egészségcentrum keretében nyújtott wellness szolgáltatásaink igénybevételét egyszerűsítse; ebben az esetben az adatot a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentációt (gyógyászati kezelések igénybevétele esetén kezelt adatok) az adatfelvételtől számított 30 évig őrizzük meg.

 

 

2.5.     Törzsvendég program igénybevételekor

 

Szállodánk törzsvendég programja a természetes személy Vendégeinknek nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja a visszatérő Vendégeink részére különböző kedvezmények nyújtása.

Amennyiben Ön hozzájárul a törzsvendégprogramban történő részvételéhez, akkor kezelni fogjuk hányszor járt a Szállodánkban. A harmadik nálunk tartózkodásakor Ön belép a törzsvendégprogramba, és a további foglalásokkor 5% kedvezményt adunk Önnek a további szobafoglalásai árából. A 10. nálunk töltött foglalást követően pedig 10% kedvezményt adunk Önnek a további szobafoglalásai árából. A kedvezmények addig illetik meg Önt, amig a törzsvendégprogramban jogosultak vagyunk az Ön adatait kezelni.

A program során az alábbi személyes adatait kezeljük:

 

 • teljes név;
 • levelezési cím;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • hány alkalommal járt Szállodánkban.

 

A programban kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt.

 

A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük, így elsősorban amíg Ön a törzsvendégprogramban részt vesz, azaz amíg vissza nem vonja a hozzájárulását. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

A törzsvendég programban való részvétel során a tagság magától, automatikusan nem válik inaktívvá, csak ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

 

A törzsvendégprogramban való részvétel céljából megadott személyes adatait az Ön kérésére haladéktalanul töröljük.

 

2.6.     Visszajelzés, értékelés kéréséhez történő hozzájárulásakor

 

Szállodánk minőségbiztosítási okokból a folyamat részeként papír alapú vendégkérdőív útján visszajelzést kér azon Vendégektől, akik ehhez hozzájárulnak.

A hozzájárulást Szállodánkba érkezéskor papír alapon adhatják meg a Vendégeink.

A kérdőív kitöltésekor Ön az alábbi adatait adhatja meg, amelyek közül egyik megadása sem kötelező:

 

 • név;
 • látogatás dátuma;
 • szobaszám;
 • elérhetőség (cím/e-mailcím/telefonszám/lakcím);
 • vélemény, visszajelzés.

 

A visszajelzés illetve értékelés kéréséhez való hozzájáruló nyilatkozatot kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak adni.

 

A vendégkérdőív kitöltésekor megadott név, látogatás dátuma, szobaszám, elérhetőség (cím/e-mailcím/telefonszám/lakcím) személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeljük, azaz amíg Ön nem vonja vissza a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

A visszajelzés illetve vélemény megadásához megadott személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Ön kérésére bármikor haladéktalanul töröljük.

 

Az Ön véleményét, visszajelzését – amennyiben az Ön személyes adatait törölni vagyunk kötelesek – anonimizálva (azaz az Ön személyes adatai nélkül úgy, hogy abból Önre következtetni, vagy azt Önnel összekapcsolni többé nem lehetséges) megőrizzük.

 

Amennyiben eleve anonim módon közli a Szállodánkkal a véleményét, Szállodánk értékelését, úgy személyes adatot Önről nem kezelünk.

E-mailen történő értékelés esetén sajnos anonim véleménynyilvánítási lehetőséget nem áll módunkban biztosítani, ezért ha e-mailben írja le nekünk a véleményét, akkor ismerni fogjuk az Ön e-mail címét (amennyiben az e-mail cím tartalmazza az Ön nevét, akkor anélkül, hogy adatbázisunkban keresnénk az e-mail címet, tudni fogjuk az Ön nevét is), és az IP címet is, ahonnan az e-mailt küldte Szállodánk részére.

 

2.7.     Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlásakor

 

Szállodánk ajándékutalványa és szállásutalványa vásárlásakor az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 

Személyes vásárlás esetén:

 • Név;
 • Számlázási név és cím;
 • számla tartalma;
 • amennyiben Ön megadja, akkor a megajándékozott személy neve.

Online megrendelés esetén a weboldalunkon:

 • Név;
 • e-mailcím;
 • telefonszám;
 • számlázási név és cím;
 • kézbesítési név és cím;
 • fizetés módja;
 • átvétel módja;
 • számla tartalma;
 • amennyiben Ön megadja, akkor a megajándékozott személy neve.

 

Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlására kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

 

Az Ön számlázási nevének, és címének, a fizetés módjának és a számla tartalmának adatkezelési ideje megegyezik a mindenkori adójogi és számviteli előírásokkal: az adatkezelési idő az adatok megadásának naptári évének végétől számított 8 év.

Az Ön nevének, e-mail címének, telefonszámának, kézbesítési nevének és címének, átvétel módjának adatkezelési ideje a teljesítéstől számított 6 év azzal, hogy amennyiben az adásvételi szerződés vonatkozásában az elévülési idő Ptk. 6:25 § alapján megszakad, akkor az adatkezelési idő az elévülési idő újraindulásától számítva újabb 6 évvel meghosszabbodik.

 

A megajándékozni kívánt személy nevének megadása esetén az adatkezelési idő:

 • nem felhasználás esetén az ajándékutalvány illetve szállásutalvány felhasználására feljogosított idő;
 • felhasználása esetén a szobafoglalásnál illetve annak igénybevétele esetén az egészségcentrumnál az ott megadott adatkezelési idők;
 • a megajándékozott Érintett adatkezelés elleni tiltakozása illetve törlési kérelme esetén a tiltakozási jogra illetve a törlésre vonatkozó szabályok szerint alakul (jelen Tájékoztató 9. pont).

 

2.8.     Ételérzékenység, allergia, speciális igények megadásakor

 

Ön szabadon választhatóan megadhatja részünkre az alábbi egészségügyi adatokat, amelyek különleges adatnak minősülnek:

 

 • ételérzékenység;
 • ételallergia;
 • ételre vonatkozó intolerancia;
 • speciális étkezési igények (pl. koser konyha, vegetariánus, vegán… stb.).

 

Tájékoztatjuk, hogy más Vendég  adatait kizárólag azon Vendég, a jelen célból történő adatmegadásra vonatkozó szabadon adott, önkéntes, konkrét, világos hozzájárulásával jogosult megadni.

 

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Amennyiben Ön 18. életévét be nem töltött gyermek adatait adja meg, a gyermek személyes adatait csak akkor tudjuk kezelni, ha Ön a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló, vagy ha nem, úgy akkor, ha a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló engedélyezte az adatmegadást.

 

A személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban az adott Vendég által Szállodánkban töltött idő alatt, illetőleg azt követően öt évig kezeljük az Ön részéről esetlegesen érkező panaszkezelés érdekében, illetve amíg Ön nem vonja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az öt éven túli adatmegőrzéshez is hozzájárulhat abból a célból, hogy a későbbi foglalásait egyszerűsítse, és emlékezzünk az Ön ételérzékenységére, ételallergiájára, ételekre vonatkozó intoleranciájára és speciális étkezési igényeire és későbbi érkezésekor ne kelljen Önnek ezt újra megadnia (erre vonatkozóan a szobafoglalásnál is olvashat információt).

 

A személyes adatokat az Ön illetve az Érintett (akire vonatkoznak a megadott adatok) kérésére haladéktalanul töröljük, kivéve, ha az adatot más jogalapon kezelni vagyunk kötelesek.

 

2.9.     Bankkártyaadatok

 

Bankkártyával történő szálláshely-szolgáltatás kifizetése, vásárlás és fizetős egészségcentrum keretében nyújtott szolgáltatás esetén Szállodánk bankkártya adatokat személyhez kapcsolhatóan nem kezel.

Szállodánkban bankkártyával a K&H Bank Zrt. által üzemeltetett terminálon keresztül tud fizetni, mit pedig a bizonylatot kapjuk csak meg, amelyen az Ön bankkártyájának utolsó négy számjegye, a tranzakció azonosítója, a fizetés dátuma és a vásárlás összege szerepel.

 

2.10.  Közösségi Portál (Facebook, Instagram)

 

Szállodánk elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálokon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/”tetszik”, „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” ”unfollow”/”követés leállítása” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Szállodánk, mint Adatkezelő a „followers”/„követők” profiljához hozzáfér (a felhasználó általi beállításoknak megfelelően), de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

 

Kezelt adatok: „like”/”tetszik”, „follow”/”követem”, Facebook felhasználó név és profil illetve borítókép kép, profilbeállítástól függően további profilon megjelenített adat, postjainkra írt komment, illetve más kommentekre adott reakció.

 

Az Instagramon Szállodánk oldala a #karosspa nyitott oldal, bárki megtekintheti a postolt/közzétett képeket, videókat. A „like”/”tetszik”/szív alakú gomb megnyomása illetve postjainkra komment írás esetén ezt Szállodánk látja, egyebekben az Érintett adatait nem kezeli.

 

Kezelt adatok: postjainkra adott „like”/”tetszik”, Instagram felhasználó név és profilkép, profilbeállítástól függően további profilon megjelenített fotó, videó, postjainkra írt komment és adott „like”/”tetszik”.

 

Az Érintetti adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük, kivéve, ha Szállodánk profiloldala az Érintett hozzájárulásának visszavonása előtt szűnne meg, vagy az adott képet, postot, amelyre az Érintett „like”/”tetszik” gomb megnyomásával illetve komment írásával reagált, töröljük.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

 

2.11.  Statisztikai adatkezelés

 

Szállodánk statisztikai célból anonim adatokat gyűjt és továbbít a KSH felé a turisztikai piac mozgásairól, a kínálat és kereslet alakulásáról, a folyamatok tendenciáiról, a virtuális turisztikai ágazat teljesítményéről.

 

A statisztikai célú adatkezelés során az anonimitást használva személyes adatokat, amelyek azonosítható természetes személlyel összekapcsolhatóak nem kezelünk.

 

 

2.12.  Panaszkezelés

 

Fogyasztói panaszkezelés során, amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szállodánk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

 

A jegyzőkönyv felvétele során az alábbi adatokat kezeljük:

 • fogyasztó neve, lakcíme;
 • panasz előterjesztésének ideje, hely és módja;
 • a panasz részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke;
 • Szállodánk nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, abban az esetben, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
 • jegyzőkönyvet felvevő személy neve és – telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panasz kivételével – a fogyasztó aláírása;
 • jegyzőkönyve felvételének helye, ideje;
 • telefonon illetve elektronikus úton benyújtott panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Adatkezelés ideje a jegyzőkönyv felvételétől számított 5 év.

 

 

3.)        ADATKEZELÉS CÉLJA

 

Az alábbi célokra használjuk fel a 2. pontban sorolt adatokat:

 

3.1. Hírlevél esetén:

 

 • a Hírlevélre történő feliratkozáskor az adatkezelésünk célja ajánlatainkkal, programajánlatainkkal az Ön marketing célú megkeresése, azaz Szállodánk szolgáltatásainak, kedvezményeinek, programjainak bemutatása az Ön részére, bízva abban, hogy Vendégünkként üdvözölhetjük; Ön, mint Regisztráló adatainak ugyanezen marketing célból történő nyilvántartása, illetve Önnel történő kapcsolattartás

 

3.2. Ajánlatkérés esetén:

 

 • Ajánlatkérésekor megadott adataival kapcsolatosan az adatkezelés célja az Ön, mint Ajánlatkérő igényeire szabott ajánlat elkészítése (szerződés előkészítése), Ön részére történő megküldése

 

3.3. Szobafoglalás esetén:

 

 • Adatkezelésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó Vendéget, a szobát bejelentkezéskor az azt lefoglaló Vendég részére adjuk át, teljesítsük a szobafoglalást (szobafoglalásra irányuló szerződést);
 • megszólítás adat esetén az adatkezelési célunk a Vendég igényeinek minél magasabb szintű kiszolgálása, marketing célból történő adatkezelés, azaz Szállodánk szimpatikusabbá tétele az Ön számára;
 • e-mailcím, teljes levelezési cím esetén az adatkezelési célunk a Vendéggel történő kapcsolattartás, foglalás visszaigazolása, esetleges változásról történő értesítés, illetve Vendég emlékeztetése az érkezés előtt 3 nappal;
 • személyes preferenciák figyelembe vétele, teljesítése;
 • ételérzékenység, ételallergia, speciális étkezési igények megadása esetén annak figyelembevétele és teljesítése a Vendég és Szállodánk között létrejött szerződés szerint;
 • amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy adatait megőrizzük, ennek célja, hogy megkönnyítsük az Ön részére a következő foglalást, és ezzel marketing célból megkülönböztessük magunkat a többi szállodától a piacon, illetve szimpatikussá tegyük a szolgáltatásaink újbóli igénybevételét az Ön számára.

 

3.4. Egészségcentrum igénybevétele esetén:

 

 • Adatkezelésünk célja az Egészségcentrum keretében nyújtott szolgáltatásaink igénybevétele esetén a Vendég egészségmegőrzésének, -javításának, -fenntartásának előmozdítása;
 • a Vendég által igényelt szolgáltatás (szerződés) teljesítése.

 

3.5. Törzsvendégprogram igénybevétele esetén:

 

 • Szállodánk törzsközönségének növelése: marketing célból a Szállodánk a piacon más szállodáktól történő megkülönböztetése, a Vendég visszatérésének motiválása a kedvezmények nyújtásával.

 

3.6. Visszajelzés, értékelés kérése esetén:

 

 • kapcsolattartás a véleményezővel;
 • látogatás dátumát és szobaszámot abból a célból kezeljük, hogy a szükséges hibaelhárítást, javítást el tudjuk végezni;
 • szolgáltatásaink fejlesztése, marketing cél: Szállodánk piacon történő megkülönböztetése más Szállodáktól, folyamatos minőségjavítás, szolgáltatás fejlesztése útján;
 • anonim visszajelzés, értékelés illetve anonimizálás esetén személyes adatot nem kezelünk, statisztikai célra, illetve szolgáltatásaink javítása fejlesztése célra használjuk azokat.

 

3.7. Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlása esetén:

 

 • kapcsolattartás az ajándékutalvány vagy szállásutalvány kézbesítése érdekében;
 • számlázás;
 • megajándékozott nevének megadása esetén az ajándék személyessé tétele, marketing cél: Szállodánk piacon történő megkülönböztetése a többi szállodától, minőségi szolgáltatás nyújtásával;

 

3.8. Ételérzékenység, allergia, speciális igények

 

Az adatkezelés célja a Vendég egészségének megőrzése, védelme, személyes ételpreferenciái kielégítése, teljesítése, szerződés teljesítése.

 

3.9.  Bankkártyaadatok

 

Bankkártyás fizetés teljesítése vásárlás esetén.

 

3.10. Közösségi Portál (Facebook, Instagram)

 

Az adatkezelés célja Szállodánk marketing tevékenysége, hírek, akciók közlése, megosztása, kapcsolattartás.

A közösségi médiabeli jelenlétünk során a Szállodánk iránt Érdeklődők illetve Vendégeink tájékozódhatnak az aktuális híreinkről, szolgáltatásainkról, esetleges akcióinkról.

 

3.11. Statisztikai adatkezelés

 

A GDPR alapján a statisztikai célból folytatott további, eredeti céltól eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető és jogszerű adatkezelési művelet.

A statisztikai célú adatkezelésünk során előzetesen felmértük, hogy az adatkezeléssel a statisztikai célok megvalósíthatóak, figyelemmel vagyunk az adattakarékosság elvére, és az adatok eleve nem, vagy az eljárásunk során a továbbiakban már nem teszik lehetővé az Érintettek azonosítását.

 

Szállodánk statisztikai célú adatgyűjtése és adatkezelése során a turisztikai piac mozgásairól, a kínálat és kereslet alakulásáról, a folyamatok tendenciáiról, a virtuális turisztikai ágazat teljesítményéről szóló statisztikák elkészítése, napra készsége céljából, illetve Szállodánk statisztikai adatgyűjtésre vonatkozó törvényi kötelezettsége teljesítése céljából kezel anonim módon adatokat.

 

3.12. Panaszkezelés

 

A panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz kivizsgálása, és a kapcsolattartás a panasztevővel, illetve Szállodánk szolgáltatásának fejlesztése, javítása, a panaszkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése.

 

 

4.)        ADATKEZELÉSÜNK JOGALAPJA, ADATKEZELÉS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYE

 

4.1. Hírlevélre feliratkozás esetén:

 

A Hírlevélre történő feliratkozás során a Regisztrálók hozzájárulnak, hogy a személyes adataikat kezeljük. A személyes adatok kezelése a Regisztráló jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Regisztráló a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

A Hozzájáruló nyilatkozaton megadható adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, a Regisztráló az adatokat nem köteles Szállodánk részére megadni.

 

A Hírlevélre történő feliratkozáskor megadható adatok kitöltésének elmaradása esetén marketing célú ajánlataink illetve szintén marketing célú programajánlataink nem jutnak el a Regisztráló részére.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Regisztráló személyes adatait.

 

4.2. Ajánlatkérés

 

Ajánlatkérés esetén az adatkezelés (szállodai szolgáltatásra vonatkozó) szerződés megkötését megelőzően az Ajánlatkérő kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

A konkrét ajánlat kérésekor megadható adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, ajánlatkérés nélkül is foglalható szoba Szállodánkban, vagy rendelhető szolgáltatás, intézhető vásárlás, ezért az Ajánlatkérő az adatokat nem köteles Szállodánknak megadni, de bizonyos adatok nélkül (pl. kapcsolattartási adatok) az ajánlatkérés nem értelmezhető és nem teljesíthető.

 

A megadható adatok kitöltésének elmaradása esetén – amennyiben név és e-mailcím vagy postai cím vagy telefonszám, azaz bármilyen elérhetőség megadásra került – megküldjük (elmondjuk) az Ajánlatkérő részére a konkrét ajánlatunkat arra az elérhetőségre, amelyiket az Ajánlatkérő megadott részünkre.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük az Ajánlatkérő személyes adatait.

 

4.3. Szobafoglalás

 

A szobafoglalás esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján (szállodai szolgáltatásra vonatkozó) szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez illetve szerződés teljesítéséhez szükségesség jogalapon illetve a számlázási adatok (teljes név, lakcím, számla tartalma) tekintetében GDPR 6. cikk (1) c) pont alapján Szállodánkra vonatkozó – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésének rendelkezésében előírt  - jogi kötelezettség teljesítése jogalapon, kezeljük a Vendég személyes adatait.

A nem csillagozott adatok tekintetében az adatkezelésünk jogalapja az Ön szabadon adott és önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Ha a Vendég ehhez külön hozzájárul, úgy megőrizzük a foglalásának adatait a későbbi foglalások megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében, és ilyenkor GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeljük (őrizzük meg) az adatokat.

 

A szobafoglaláskor megadható csillaggal jelölt adatok megadása szerződés kötéséhez szükséges, az azon felüli adatok megadása nem kötelező, a Vendég ezen adatokat nem köteles Szállodánknak megadni.

A megadható adatok közül a csillaggal jelölt adatok kitöltésének elmaradása esetén Szállodánk a Vendég szobafoglalását nem tudja teljesíteni.

A nem csillagozott adatok megadásának elmaradásának következménye:

-          megszólítás: kevésbé személyre szabott szolgáltatás nyújtás, megszólításként általános megszólítást fogunk alkalmazni;

-          személyes preferenciák: nem fogjuk ismerni azokat, hogy Ön mit kedvel, mit szeretne, így nem tudunk figyelemmel lenni rájuk.

Amennyiben a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a foglalásának adatait Szállodánk megőrizze a további foglalások megkönnyítése és egyszerűsítése céljából, úgy ezt teljesen szabadon minden következmények nélkül teheti, és amennyiben nem járul hozzá, annak az a következménye, hogy a következő foglaláskor Szállodánk nem emlékszik a Vendégre, és az adatait illetve igényeit, preferenciáit újra meg kell adnia Szállodánk részére.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően – leszámítva a statisztikai célból történő anonim adatgyűjtést - nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

4.4. Egészségcentrum

 

Az egészségcentrum szolgáltatásainak igénybevételekor a Vendég gyógykezelésével összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz olyan szerződés teljesítése amelyben a Vendég az egyik fél illetve a 9. cikk (2) a) pontja alapján a Vendég különleges adatai vonatkozásában (egészségügyi adatok) jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A Vendég hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

A szolgáltatás igénybevételekor az adatok megadása a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

Az adatok kitöltésének, megadásának elmaradása esetén Szállodánk a Vendég részére az Egészségcentrum keretében igénybe vehető szolgáltatásokat nem tudja teljesíteni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

4.5. Törzsvendégprogram

 

A törzsvendég programban való részvétel esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, azaz a Vendég hozzájárulásának alapján kezeljük a Vendég személyes adatait. A személyes adatok kezelése a Vendég jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 

A Hozzájáruló nyilatkozaton megadható adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, a Vendég az adatokat nem köteles Szállodánknak megadni.

A törzsvendégprogramra történő feliratkozáskor az adatok kitöltésének elmaradása esetén a Vendég a törzsvendég programban nem tud részt venni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően – leszámítva a statisztikai célból történő anonim adatgyűjtést - nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

4.6. Visszajelzés, értékelés kérése

 

A visszajelzés illetve értékelés kérése esetén a Vendég a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Szállodánk vendégkérdőívet töltessen ki vele a helyszínen. A Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Szállodánk a kérdőív átadása és értékelése során a Vendég személyes adatait kezelje. A személyes adatok kezelése a Vendég a jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

A Vendég hozzájárulásának visszavonásakor kötelesek vagyunk az adatokat törölni vagy anonimizált (azaz a véleményt, értékelést adó Vendéggel többé nem összekapcsolható) módon őrizhetjük azokat meg.

A Hozzájáruló nyilatkozaton megadható adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, a Vendég az adatokat nem köteles Szállodánknak megadni.

A visszajelzés és értékelés esetén megadható adatok kitöltésének elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a Vendég véleménye nem jut el Szállodánkhoz, így azt nem tudjuk fejlesztéseink során figyelembe venni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően csak akkor kezeljük a Vendég személyes adatait, ha a vélemény illetve visszajelzés az 1997. évi CLV. törvény szerinti panasznak minősül, és vonatkozik rá a 17/A §. További információkat a jelen Tájékoztató Panaszkezelés címek alatt talál.

 

4.7. Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlása

 

Az ajándékutalvány vagy szállásutalvány vásárlásakor a vásárló Érintett személyes adatai vonatkozásában az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján az ajándékutalvány vagy szállásutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése.

 

A vásárlók a saját személyes adataikat illetve a megajándékozni kívánt személy nevét adhatják meg ajándékutalvány illetve szállásutalvány vásárlásakor.

A megajándékozott nevének megadása esetén az adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján harmadik személy – jelen esetben a vásárló, aki az Érintetti adatot megadja – jogos érdeke.

A megajándékozott személyes adata (neve), magánélete védelméhez fűződő jogát arányosan korlátozza az ajándékutalványt illetve szállásutalványt vásárló jelen pontban meghatározott jogos érdeke, és a jogos érdeken alapuló adatkezelés. Adatkezelő a jogos érdek és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, amelyek a kívánt – és jelen Tájékoztatóban megjelölt – cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a megajándékozni kívánt személy nevének jelen Tájékoztatóban meghatározott módon történő kezelése a magánszférát a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében

 • a megajándékozni kívánt személy nevének megadása lehetőség, nem kötelező;
 • adatkezelés tekintetében az Adatkezelő az adattakarékosság elvét követve kizárólag a megajándékozni kívánt személy nevét (annak opcionális megadása esetén) kezeli;
 • a megajándékozni kívánt személy neve megadásának elmaradása esetén a megajándékozni kívánt személyt, azaz az Érintettet hátrány nem éri;
 • a megajándékozni kívánt személy neve a Tájékoztatóban meghatározott megőrzési idő lejártát, illetőleg a megajándékozott személy (Érintett) adatkezelés elleni tiltakozását követően haladéktalan törlésre kerül;
 • Adatkezelő kizárólag a jelen Tájékoztatóban jelzett cél érdekében használhatja fel a személyes adatot (célhoz kötöttség);
 • Adatkezelő minden körülmények között biztosítja az Érintett jelen Tájékoztatóban meghatározott jogai gyakorlását.

A fentiek alapján Adatkezelő megítélése szerint a megajándékozni kívánt személy nevének a kezelése megfelel a jogos érdeken alapuló adatkezelésre vonatkozó jogszabályi és hatósági követelményeknek.

 

A vásárló személy személyes adatainak megadása szerződés kötésének előfeltétele, a vásárló az adatokat köteles Szállodánknak megadni. A megadandó adatok kitöltésének elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a nem áll módunkban a szerződést megkötni, ajándékutalványt, illetve szállásutalványt értékesíteni a vásárló részére.

 

A megajándékozni kívánt személy nevének megadása nem kötelező, szerződés kötésének nem előfeltétele, a vásárló nem köteles azt Szállodánknak megadni.

A megajándékozni kívánt személy nevének nem megadása esetén az adatkezelés elmaradásának egyetlen következménye, az ajándék személyre szabottságának hiánya.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a vásárló személyes adatait. A megajándékozott személy személyes adatát (nevét) abban az esetben kezeljük más célokból is, ha felhasználja az ajándékutalványt, szállásutalványt. Ebben az esetben annak a szolgáltatásnak a teljesítése során kezeljük a nevét, amelyikre beváltja az ajándékutalványt, szállásutalványt.

 

 

4.8. Ételérzékenység, allergia, speciális igények

 

Az ételérzékenység, allergia, speciális étkezési igények Szállodánk részére történő megadásakor az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a 9. cikk (2) a) pontja alapján a Vendég a jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A Vendég a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de a visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A hozzájárulás visszavonása esetén Szállodánk nem tud figyelemmel lenni a Vendég ételérzékenységére, allergiájára, esetleges speciális étkezési igényeire, amelynek a felelőssége a hozzájárulás visszavonása esetén a Vendéget terheli.

 

Felhívjuk Vendégeink figyelmét, hogy abban az esetben, ha jogszerűen kérik az adatok törlését akár saját maguk, mint Érintett, akár mint szülői felügyeleti joggal rendelkezők a saját gyermekük, mint Érintett vonatkozásában, úgy kizárólag a hozzájárulást visszavonó felelőssége az, hogy Szállodánk az Érintett ételérzékenységére, ételallergiájára, speciális étkezési igényeire nem tud a hozzájárulás visszavonását követően figyelemmel lenni. Szállodánk ebben az esetben minden felelősségét kizárja, és megkéri a hozzájárulást visszavonót, illetve az Érintettet, hogy minden egyes étel rendelésénél, elfogyasztása előtt kérjen felvilágosítást az étel összetevőiről, esetleges allergénekről.

 

Az adatok megadása nem kötelező, a Vendég ezen adatokat nem köteles Szállodánknak megadni.

Az adatkezelés elmaradása esetén Szállodánk nem tud figyelemmel lenni a Vendég ételérzékenységére, allergiájára illetve speciális étkezési igényeire, az adatkezelés elmaradásának következtében felmerülő egészségügyi problémákért Szállodánk felelősséget nem vállal. Az adatkezelés elmaradása esetén a Vendég kötelezettsége és érdeke az ételek összetevőiről, illetve az allergénekről az ételek elfogyasztása előtt tájékoztatást kérni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

 

4.9. Bankkártyaadatok

 

Bankkártyaadatok tekintetében – ahogyan a jelen Tájékoztató 2.9. pontjában tájékoztattuk Önt – nem kezelünk Önnel összekapcsolható személyes adatokat, a bankkártya használattal kapcsolatos adatok, mint bankkártya száma, bankkártya típusa, bankkártyán szereplő név, bankkártya lejárta, bankkártya CVV kódja és a bakkártyát kiállító bank neve a terminálon keresztül a bankkártyás fizetést intéző K&H Bank Zrt. felé továbbítódik.

A bankkártyaadatok kezelése bankkártyával történő vásárlás, mint szolgáltatás illetve fizetős egészségcentrum keretében nyújtott szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése, azaz a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

 

Az adatok megadása kötelező ha bakkártyás fizetést választ.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

 

4.10. Közösségi Portál (Facebook, Instagram)

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön jelen tájékoztatás ismeretében adott (tájékoztatáson alapuló), konkrét, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, amelyet a leiratkozással, „dislike”/”nem tetszik”, „unfollow”/”követés leállítása” gomb megnyomásával bármikor visszavonhat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

A hozzájárulás visszavonása esetén Ön nem kap értesítést a hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg a híreink, képeink, de a mi hírfolyamunkhoz így is hozzáfér, mivel Szállodánk oldala nyilvános.

A Facebookon a „like”/”kedvel” illetve „follow”/”követ” gomb megnyomása illetve postjainkra tett komment során, míg az Instagrammon a „follow”/”követ” gomb megnyomása illetve postjainkra tett komment során a felhasználók hozzájárulnak, hogy a személyes adataikat kezeljük.

Kommentek esetében, amennyiben visszavonja a hozzájárulását (amelyet a komment írásával adott meg), úgy a komment törlésével tudja az adatot törölni.

 

Szállodánk Facebook illetve Instagram oldalán képeket/filmeket is közzétesz a Szállodánkban rendezett különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, Szállodánk mindig kikéri az Érintett írásbeli hozzájárulását a képek/videók közzététele előtt.

 

A jelen pontnál kezelt adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, Ön az adatokat nem köteles Szállodánk részére megadni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

4.11. Statisztikai adatkezelés

 

A statisztikai célú adatkezelés Szállodánk törvényi kötelezettsége, azaz GDPR (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése.

Az adatgyűjtésünket meghatározó jogszabályi háttér:

 • 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
 • Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) minden éveben Kormányrendeleti formában
 • 239/2009. (X.10.) Szálláshelyrendelet (Kormányrendelet)
 • 173/2003 (X.28.) Nem üzleti célú, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló Kormányrendelet
 • 692/2011/EU. sz. Rendelet a turisztikai adatok statisztikai célú gyűjtéséről

 

 

4.12. Panaszkezelés

 

A panaszkezelés során megvalósuló adatkezelés Szállodánk törvényi kötelezettsége, azaz GDPR (1) bekezdés c) pontja, az adatkezelőre vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése, amely A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A § (7) bekezdésének kötelezésén alapul.

 

A jelen pontnál kezelt adatok megadása szerződés kötésének nem előfeltétele, Ön az adatokat nem köteles Szállodánk részére megadni, de amennyiben megadta azokat, azokat kötelesek vagyunk A fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A § (7) bekezdésének megfelelően kezelni.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott céltól eltérően nem kezeljük a Vendég személyes adatait.

 

 

5.)        ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK, CÍMZETTEK, ADATFELDOLGOZÁS

 

A személyes adatok megismerésére Szállodánk, munkatársaink, valamint a Szállodánk által igénybe vett adatfeldolgozók és más adatkezelők (további adatkezelők, címzettek) jogosultak a hatályos jogszabályok és az alábbiak szerint.

 

Adattovábbítás és címzett adatkezelők:

Személyes adatot továbbítani jogszabály által megkívánt esetben, valamint az alábbi pontban meghatározott illetékes személyek, mint a GDPR szerinti „címzettek” számára, a jelen pontban meghatározott célokból lehetséges.

A jelen pontban meghatározott illetékes személyek számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül, amennyiben a címzett adatkezelőnek minősül – akkor lehetséges az adat továbbítása, ha az megfelel a GDPR illetve az Infotv. által előírtaknak és tájékoztatást nyújtunk arról Önnek.

A további adatkezelők (címzettek) és az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók tekintetében  a jelen pontban adatkezelésenként listázzuk őket, és megadjuk:

 • adatkezelő esetében: adattovábbítás jogalapja, körülményei, továbbított adatok
 • adatfeldolgozó esetében: milyen célból vesszük igénybe, mi a tevékenysége, átadott adatok köre, mennyi ideig fér hozzá az adatokhoz és mely adatokhoz fér hozzá

 

A címzettként megadott adatkezelők esetében kérem olvassa el az ő adatkezelési tájékoztatójukat, rájuk nem vonatkozik Szállodánk adatkezelése.

Amennyiben személyes adatot tartalmazó dokumentum vagy más információ-hordozót olyan továbbítása vagy felfedése válik szükségessé, hogy az a személyes adatok felfedését egyébként nem teszi szükségessé, úgy a személyes adatokat tartalmazó dokumentumot vagy más információ-hordozót anonimizálni kell a személyes adatok törlésével, olvashatatlanná tételével.

A személyes adatokat SMS-ben vagy telefonon továbbítani tilos.

Személyes adat fizikai adathordozón kizárólag olyan zárt borítékban lehet továbbítani, ami állagának sérelme nélkül nem bontható ki.

 

Adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott egyes adatkezelések tekintetében Adatkezelő adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. A személyes adatok megismerésére Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelését és az Érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató, illetve az 1. számú melléklet módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

 

 

5.1. Hírlevél:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: marketing manager, online marketing munkatárs

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Telefonszám: +36 30 648 0047

E-mail: sales@morgens.hu

Képviseli: Katona Zoltán ügyvezető

E-mail címe:  katona.zoltan@morgens.hu

Telefonszáma: +36 30 210 8515

Az elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerülnek. Az adatokhoz való hozzáférés ideje a szerverszolgáltatás Adatkezelő általi igénybevételének ideje, amely előre nem meghatározható.

Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vesz igénybe a tárhely szolgáltatás során, ahova a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatokat továbbítja:

Mailgun Technologies Inc.

535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105

Az adattovábbítás megfelel a GDPR 45. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak, a Mailgun Technologies Inc. a Privacy Shiled List szerint megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

adatok: elektronikusan tárolt minden adathoz hozzáfér;

cél: szerverszolgáltatás, adattárolás;

hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan;

 


 

5.2. Ajánlatkérés:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyinézők, rezervációs csoportvezető, corporate sales manager, sales manager, marketing manager, online marketing munkatárs, értékesítési vezető, front office manager, recepció

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Telefonszám: +36 30 648 0047

E-mail: sales@morgens.hu

Képviseli: Katona Zoltán ügyvezető

E-mail címe:  katona.zoltan@morgens.hu

Telefonszáma: +36 30 210 8515

Az elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerülnek. Az adatokhoz való hozzáférés ideje a szerverszolgáltatás Adatkezelő általi igénybevételének ideje, amely előre nem meghatározható.

Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vesz igénybe a tárhely szolgáltatás során, ahova a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatokat továbbítja:

Mailgun Technologies Inc.

535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105

Az adattovábbítás megfelel a GDPR 45. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak, a Mailgun Technologies Inc. a Privacy Shiled List szerint megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

adatok: elektronikusan tárolt minden adathoz hozzáfér;

cél: szerverszolgáltatás, adattárolás;

hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan;

 

5.3. Szobafoglalás:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyinézők, rezervációs csoportvezető, corporate sales manager, sales manager, marketing manager, online marketing munkatárs, értékesítési vezető, front office manager, recepció

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Telefonszám: +36 30 648 0047

E-mail: sales@morgens.hu

Képviseli: Katona Zoltán ügyvezető

E-mail címe:  katona.zoltan@morgens.hu

Telefonszáma: +36 30 210 8515

Az elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerülnek. Az adatokhoz való hozzáférés ideje a szerverszolgáltatás Adatkezelő általi igénybevételének ideje, amely előre nem meghatározható.

Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vesz igénybe a tárhely szolgáltatás során, ahova a hírlevél küldéssel kapcsolatos adatokat továbbítja:

Mailgun Technologies Inc.

535 Mission St., 14th Floor, San Francisco, California 94105

Az adattovábbítás megfelel a GDPR 45. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak, a Mailgun Technologies Inc. a Privacy Shiled List szerint megfelelő védelmi szintet biztosít.

 

adatok: elektronikusan tárolt minden adathoz hozzáfér;

cél: szerverszolgáltatás, adattárolás;

hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan;

 

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

Adatkezelő, ahonnan adatokat kapunk:

 

Cégnév

Székhely

Postai cím

Email cím

Telefonszám

Czinkóczki Gábor e.v.

6200, Kiskőrös, Szent István u. 7.

6200, Kiskőrös, Szent István u. 7.

euromap@euromap.hu

06 70 7086 420

Booking.com B.V.

Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia.

Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia.

dataprotectionoffice@booking.com

06 1 77 77 400

Expedia Group

333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA

333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA

 lodgingpartnersolutions@expedia.com

 +1 404-728-8787

Hotelstart Kft.

1016 Budapest, Hegyalja út 23. 5.5 87.

1016 Budapest, Hegyalja út 23. 5.5 87.

iroda@szallasvadasz.hu

(+36-1) 457-8450

Hoteltel Kft.

1221 Budapest, Hómező u. 33.

1221 Budapest, Hómező u. 33.

info@hoteltelnet.hu

3612279614

Robert Ragge GmbH

Breslauer Platz 4
50668 Cologne

Breslauer Platz 4
50668 Cologne

datenschutz@hrs.de

492 212 077 600

Szallas.hu Kft

 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

privacy@szallas.hu

36303442000

Hotel Premio Kft.

1106 Budapest, Dorogi u. 19.

1106 Budapest, Dorogi u. 19.

info@szallodak.hu

3618012100

SzállásKérés.hu Kft.

1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6.

1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6.

info@szallaskeres.hu

36305475769

PK Travel Kft.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

info@utazok.hu

06-1/445-4400

Utazzitthon.hu Kft.

1121 Budapest, Eötvös út. 47/53

1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

info@utazzitthon.hu

36202048008

Utisugo.hu Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

adatkezeles@utisugo.hu

36 1 255 22 00

Wellness.hu Kft.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

info@wellness.hu

06-1/445-4407

InnoWell Team Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

hello@wellnessakcio.hu

3693786477

Travel Online Kft.

2800 Tatabánya, Dr. Vitális István u. 54. 1.emelet 1.

2800 Tatabánya Pf 1257.

info@wellness-szallas.hu

36704336183

Lázár&Lázár Kft.

 1139 Budapest, Váci út 85.

 1139 Budapest, Váci út 85.

info@wellnesshetvege.hu

06305083266

 

 

 

 

5.4. Egészségcentrum: A részletes beteg adatokat kizárólag az orvos és az asszisztense ismerheti meg. Szállodánk a különleges adatok körében kizárólag az orvos által javasolt kezelés típusát ismeri meg.

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: egészségcentrum vezető, gyógyászati és wellness diszpécser, kezelést végző szakember munkatárs, akinek titoktartási kötelezettsége van.

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

5.5. Törzsvendégprogram:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyintézők, rezervációs csoportvezető, értékesítési vezető, marketing manager, online marketing munkatárs, program manager, program animátor, front office manager, recepció

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

5.6. Visszajelzés, értékelés kérése:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: vezérigazgató, értékesítési vezető, marketing manager, online marketing munkatárs, sales manager, program manager, corporate sales manager, front office manager, housekeeping vezető, egészségcentrum vezető, uszoda vezető, F&B vezető, teremfőnökök, chef

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó: nincs

 

5.7. Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlása:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyinézők, rezervációs csoportvezető, corporate sales manager, sales manager, marketing manager, online marketing munkatárs, értékesítési vezető, front office manager, recepció

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

MORGENS Design Marketing Tanácsadó és Informatikai Szolgáltató Kft.

Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

Telefonszám: +36 30 648 0047

E-mail: sales@morgens.hu

Képviseli: Katona Zoltán, ügyvezető

E-mail címe:  katona.zoltan@morgens.hu

Telefonszáma: +36 30 210 8515

Az elektronikus dokumentumok tárolása során az Érintett személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy az Érintettre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek. Az Érintett tudomásul veszi, hogy személyes adatai a fentiek szerint továbbításra kerülnek. Az adatokhoz való hozzáférés ideje a szerverszolgáltatás Adatkezelő általi igénybevételének ideje, amely előre nem meghatározható.

 

adatok: elektronikusan tárolt minden adathoz hozzáfér;

cél: szerverszolgáltatás, adattárolás;

hozzáférés ideje: a szerverszolgáltatás igénybevételének teljes ideje, ami határozatlan;

 

 

3.8. Ételérzékenység, allergia, speciális igények:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyintézők, rezervációs csoportvezető, corporate sales manager, sales manager, F&B vezető, chef, chef helyettes, teremfőnök

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó:

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

             3.9. Bankkártyaadatok:

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: értékesítési ügyinézők, rezervációs csoportvezető, sales manager, front office manager, recepció

Adatkezelő címzett: K&H Bank Zrt. Bankkártya elfogadási és ATM értékesítési főosztály, KKV disztribúciós Igazgatóság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)

Adatfeldolgozó:

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

3.10. Közösségi Portál (Facebook, Instagram):

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: marketing manager, online marketing munkatárs, program manager, program animátor

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó: nincs

Adatkezelő akitől adatot kapunk:

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Amennyiben a Facebook.com-on illetve az Instagram.com-on keresztül like/tetszik illetve follow/követ gomb megnyomásával a kedvelőnkké, követőnkké válik

A jelen Tájékoztató 2. 10. pontjában sorolt adatok kerülnek részünkre továbbításra.

Az adatok származhatnak nem nyilvános forrásból is magán profil esetén.

 

3.11. Statisztikai adatkezelés:

Adatfeldolgozó:

FLEXYS Számítástechnikai Rendszerház Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Postai cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 15.

Telefonszám: +36  (1) 368 2079

E-mail: flexys@flexys.hu

Képviseli: Orsovai László

E-mail címe: flexys@flexys.hu

Telefonszáma: +36 1 368 2076

adatok: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support feladatai ellátása során bármely a Flexys rendszerben tárolt adathoz hozzáfér;

cél: szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support szolgáltatás;

hozzáférés ideje: előre nem meghatározható, a szervizszolgáltatás, teljeskörű szoftver és hardver support munka elvégzésének idejével egyezik meg;

 

3.12. Panaszkezelés:

 

Szállodánk részéről az adatok megismerésére jogosultak: vezérigazgató, adatvédelmi felelős, front office manager, műszaki igazgató, F&B igazgató, főkönyvelő, egészségcentrum vezető, housekeeping vezető

Adatkezelő címzett: nincs

Adatfeldolgozó: nincs

 

Szállodánk kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

 

6.)        ADATKEZELÉSÜNK HELYE

 

8749 Zalakaros, Alma utca 1.

 

7.)        PROFILALKOTÁS ÉS AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL

 

Kijelentjük, hogy profilalkotást nem végzünk, automatizált döntéshozatalt nem alkalmazunk.

 

8.)        ADATOK FELVÉTELE, TÁJÉKOZTATÁS

 

 1. a.         Személyes adatok felvétele, az Ön tájékoztatása

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat – a meghatározott eseteken kívül – kizárólag az ott meghatározott célok valamelyikével összefüggésben, az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén kezeljük (adatkezelés jogalapjai):

 

-          Érintett hozzájárulása;

-          jogszabály kötelező rendelkezése, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

-          szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az egyik fél az Érintett, vagy annak megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges mértékben;

-          természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;

-          Szállodánk vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kivéve, ha az Érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, különösen, ha az Érintett gyermek.

 

A megadott céllal összefüggésben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a cél eléréshez feltétlenül szükséges adatokat, illetve az egyes személyes adatokat célonként elkülönítetten kezeljük.

 

Személyes adat papír alapon, közvetlenül az Érintettől történő felvétele esetén az adatok átvétele előtt az Érintett számára elérhetővé tesszük az adatkezelési Tájékoztatót, valamint – amennyiben az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul – aláíratjuk az Érintettel a vonatkozó hozzájárulást.

 

Amennyiben a személyes adatokat közvetlenül Öntől vesszük fel, úgy Önt az alábbiakról tájékoztatjuk:

 

-          a kezelt adatokról;

-          Adatkezelő, valamint képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről;

-          személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról;

-          adatok címzettjeiről, illetve ezek kategóriáiról;

-          adott esetben harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, tovább a Bizottság megfelelőségi határozatáról vagy ennek hiányáról, illetve megfelelő garanciákon, kötelező vállalati szabályokon, vagy a kockázatokról való tájékoztatás utáni hozzájáruláson alapuló adattovábbításról;

-          adatok tárolásának időtartamáról;

-          hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, tiltakozás és adathordozhatóság jogáról;

-          felügyeleti hatósághoz címzett panasz jogáról;

-          automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról.

 

Amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, úgy az adatkezelésről Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá:

 

-          a vonatkozó, az adatkezelést kötelezővé tevő jogszabályról;

-          a jogorvoslati lehetőségekről.

 

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt az Önt előzetesen tájékoztatjuk még:

 

-          az adatkezelés pontos céljáról;

-          hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről (azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi, jogszerű adatkezelés jogszerűségét);

-          a jogorvoslati lehetőségekről valamint

-          hozzájárulást kell kérni az adatkezeléshez.

 

Amennyiben az adatkezelés Szállodánk vagy harmadik fél jogos érdekein alapul, úgy az adatkezelés megkezdése előtt Önt előzetesen tájékoztatjuk továbbá Szállodánk vagy harmadik fél jogos érdekéről.

 


 

Eljárás amikor nem közvetlenül Öntől vesszük fel a személyes adatokat:

 

Amennyiben a személyes adatait nem közvetlen Öntől kapjuk, vagy az nem állapítható meg kétséget kizáróan, úgy az alábbiak szerint járunk el.

 

Amennyiben a megküldött személyes adatokból meg tudjuk állapítani az Ön elérhetőségét, úgy ezen elérhetőségen keresztül haladéktalanul, de legkésőbb a személyes adatok megérkezésétől számított 30 napon belül, míg kapcsolattartás céljára használt személyes adatok esetében az első kapcsolatfelvételkor, míg ha a személyes adatok más címzett részére is átadásra kerülnek, úgy legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor az Ön rendelkezésére bocsátjuk a következő információkat:

 

-          a személyes adatok megküldésével összefüggő célhoz kapcsolódó adatkezelési Tájékoztatót, amely legalább a jelen pont szerinti információkat tartalmazza;

-          amennyiben a Szállodánknál érvényben lévő utasítások, eljárások vagy más szabályok szerint a személyes adatok ezen céltól eltérő további célból is adatkezelést folytatunk, úgy az ezen adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást is;

-          a személyes adatok forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

A jelen pontban foglaltakat nem kell alkalmaznunk, ha és amilyen mértékben:

 

-          Ön már rendelkezik a fenti információkkal;

-          a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy amennyiben a tájékoztatási kötelezettség teljesítése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését;

-          az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az Érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; vagy

-          a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

 

A fenti felsorolás második szerinti eseteiben az akadály elhárulása után haladéktalanul tájékoztatjuk Önt az adatkezelésről. Amennyiben Ön közvetlenül nem tájékoztatható, de a tájékoztatás megadása nem veszélyeztetni az adatkezelés célját, úgy a tájékoztatást nyilvánosan közzé tesszük Szállodánk honlapján.

 

A szerződésekben, vagy a szerződések teljesítése során a birtokunkba került személyes adatokra is jelen pontot alkalmazzuk.

 

Források, ahonnan az Ön adatait kaphatjuk:

 

Cégnév

Székhely

Postai cím

Email cím

Telefonszám

Czinkóczki Gábor e.v.

6200, Kiskőrös, Szent István u. 7.

6200, Kiskőrös, Szent István u. 7.

euromap@euromap.hu

06 70 7086 420

Booking.com B.V.

Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia.

Herengracht 597, 1017 CE Amszterdam, Hollandia.

dataprotectionoffice@booking.com

06 1 77 77 400

Expedia Group

333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA

333 108th Ave NE, Bellevue, WA 98004, USA

 lodgingpartnersolutions@expedia.com

 +1 404-728-8787

Hotelstart Kft.

1016 Budapest, Hegyalja út 23. 5.5 87.

1016 Budapest, Hegyalja út 23. 5.5 87.

iroda@szallasvadasz.hu

(+36-1) 457-8450

Hoteltel Kft.

1221 Budapest, Hómező u. 33.

1221 Budapest, Hómező u. 33.

info@hoteltelnet.hu

3612279614

Robert Ragge GmbH

Breslauer Platz 4
50668 Cologne

Breslauer Platz 4
50668 Cologne

datenschutz@hrs.de

492 212 077 600

Szallas.hu Kft

 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.

privacy@szallas.hu

36303442000

Hotel Premio Kft.

1106 Budapest, Dorogi u. 19.

1106 Budapest, Dorogi u. 19.

info@szallodak.hu

3618012100

SzállásKérés.hu Kft.

1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6.

1037 Budapest, Kiscelli utca 98. III. em. 6.

info@szallaskeres.hu

36305475769

PK Travel Kft.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

info@utazok.hu

06-1/445-4400

Utazzitthon.hu Kft.

1121 Budapest, Eötvös út. 47/53

1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

info@utazzitthon.hu

36202048008

Utisugo.hu Kft.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.

adatkezeles@utisugo.hu

36 1 255 22 00

Wellness.hu Kft.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

1055 Budapest, Stollár Béla u. 22.

info@wellness.hu

06-1/445-4407

InnoWell Team Kft.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

8800 Nagykanizsa, Csányi László utca 2.

hello@wellnessakcio.hu

3693786477

Travel Online Kft.

2800 Tatabánya, Dr. Vitális István u. 54. 1.emelet 1.

2800 Tatabánya Pf 1257.

info@wellness-szallas.hu

36704336183

Lázár&Lázár Kft.

 1139 Budapest, Váci út 85.

 1139 Budapest, Váci út 85.

info@wellnesshetvege.hu

06305083266

 

 

 

2. Facebook, Instagram:

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Amennyiben a Facebook.com-on illetve az Instagram.com-on keresztül like/tetszik illetve follow/követ gomb megnyomásával a kedvelőnkké, követőnkké válik

A jelen Tájékoztató 2. 10. pontjában sorolt adatok kerülnek részünkre továbbításra.

Az adatok származhatnak nem nyilvános forrásból is magán profil esetén.

 

 1. Ajándékutalvány, szállásutalvány vásárlásakor a forrás az, aki az Érintett (megajándékozni kívánt személy) nevét szolgáltatta.
 2. Más Érintett nevében eljáró esetén a forrás az, aki az Érintett nevében az adatot szolgáltatta.

 

 1. b.         18 év alattiakra vonatkozó eltérő rendelkezések:

 

A 18 év alatti személyek vonatkozásában a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, a jelen pont és az értelemszerű eltérésekkel járunk el.

 

Ha a személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásán alapul:

a hozzájárulás akkor fogadható el, ha az Érintett a 18. életévet betöltötte, vagy akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

A 18. év alatti személyek hozzájárulása esetében a hozzájárulást megadó Érintetten a szülői felügyeletet gyakorlót kell érteni.

 

Amennyiben az Érintett betöltötte 14. életévét, de 18. életévét még nem és az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, illetve megkötéséhez szükséges, amelyekkel az Érintett kizárólag előnyt szerez, úgy nem szükséges az Érintett törvényes képviselőjének közreműködése. Az egyéb szerződések megkötése körében, valamint amennyiben az Érintett nem töltötte be a 14. életévét, helyette törvényes képviselője jár el.

 

18. életévét be nem töltött személy személyes adatai az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében nem kezelhetőek.

 

 

9.)         ÉRINTETT JOGAI

 

Tájékoztatás és Hozzáférés a személyes adatokhoz

 

Példa: Ön már több szolgáltatásunkat igénybe vette, vagy valamikor régen szállt már meg nálunk, és nem emlékszik, hogy mikor és milyen adatát adta meg részünkre, esetleg milyen adatai tekintetében kérte, hogy őrizzük meg azokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Azóta változott a lakcíme, vagy az e-mail címe, esetleg kíváncsi arra, hogy emlékszünk-e még Önre, vagy arra, hogy milyen adatait kezeljük, és milyen jogalapon (okból, célból, miért tehetjük ezt meg) .

Ebben az esetben, amennyiben ír a peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címre, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címre, és megkérdezi ezeket tőlünk, úgy mi a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 1 hónapon belül válaszolunk Önnek, vagy kivételes esetben kérünk még két hónapot a válaszadásra.

 

Az Érintett kérésére tájékoztatást adunk arról, hogy személyes adataira vonatkozóan folytatunk-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést adunk az Érintett számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatjuk őt a következő információkról:

 

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái, kategóriái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége, panasz benyújtásának joga;
 • az adatok forrása;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, illetve ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkat, azt, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Regisztrálóra nézve milyen várható következménnyel jár;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Szállodánkat terheli.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

Szállodánk köteles indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 1 hónapon belül (amely szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, további két hónappal meghosszabbítható; a meghosszabbításról Szállodánk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet), közérthető formában megadni a tájékoztatást. Érintett a hozzáférés iránti kérelmét az peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címre, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címre nyújthatja be.

 

Ha Szállodánknak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, a GDPR 11. cikke sérelme nélkül további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

A GDPR 11. cikke szerint ha azok a célok, amelyekből Szállodánk a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az Érintettnek Szállodánk általi azonosítását, Szállodánk nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az Érintettet, hogy megfeleljen a GDPR rendeletnek. Ha ezekben az említett esetekben Szállodánk bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet, erről lehetőség szerint az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja. Ilyen esetekben az Érintett jogaira vonatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak, kivéve, ha az Érintett abból a célból, hogy az említett jogait gyakorolja, az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt.

A kérelem teljesítése akkor tagadható meg, ha Szállodánk bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani.

 

Kezelt adatok helyesbítése

 

Példa: Ön valamikor megadta részünkre az e-mail címét, hogy hírlevelet tudjunk küldeni Önnek, vagy tájékoztatni az újdonságainkról. Időközben az Ön e-mailcíme megváltozott, vagy más e-mailcímre szeretné az ajánlatainkat kapni.

Ebben az esetben, amennyiben ír a peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címre, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címre, és kéri tőlünk, hogy helyesbítsük az e-mail címét, úgy mi a lehető legrövidebb időn belül – de maximum egy hónapon belül, amit kivételesen, ha nagyon sok kérést kell egyidőben intézzünk, 2 hónappal meghosszabíthatunk - megtesszük ezt.

 

Érintett jogosult kérni Szállodánknál (peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címen, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címen) pontatlan személyes adatai helyesbítését, illetve hiányos adatainak kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembe vételével személyazonosságának igazolásával. Szállodánk a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Érintettet.

 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

 

Példa: Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önnek hírlevelet küldjünk. Meggondolta magát, már nem szeretne hírlevelet olvasni Szállodánktól.

Ebben az esetben, amennyiben ír a peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címre, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címre, és erről tájékoztat minket, úgy mi a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 1 hónapon belül (amelyet maximum két hónappal meghosszabíthatunk, ha nagyon sok kérést kapnánk egy időben) visszavonhatatlanul töröljük az adatait.

Ha azt szeretné, hogy mindenkinél, akihez jogszerűen eljutott tőlünk az Ön adata, törlésre kerüljön az, úgy kérem, ezt kifejezetten kérje tőlünk, és mi megtesszük Önnek: megkeressük ezeket az adatkezelőket.

Csak abban az esetben nem töröljük az Ön adatát, ha azt másik jogalapon kezelnünk kell, de ez esetben erről Önt természetesen tájékoztatjuk.

 

Az Érintett kérelmezheti (peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címen, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címen), hogy Szállodánk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, Szállodánk pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)       a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)      az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

c)       az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

d)      a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

e)      a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)        a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha Szállodánk nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette, ide értve az 5. pontban felsorolt további adatkezelőket, címzetteket) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő további adatkezelőket, címzetteket, hogy az Érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Adatkezelés korlátozása

 

Példa: Szobát foglalt nálunk, és a szobafoglalással kapcsolatosan megadta az adatait. Még nem döntötte el, hogy szeretné-e hogy az adatait megőrizzük és emlékezzünk Önre, ezért nem jelölte be ezt a lehetőséget az űrlapon bejelentkezéskor. Ez azt jelenti, hogy az adatokat az adatkezelési célhoz igazodóan kezeljük, tehát a cél megszűnésével töröljük azokat. Amíg gondolkodik, hogy hozzájárulását adja-e ehhez Szállodánk részére, az adatkezelési cél megvalósulását követő időszaktól számítottan, de még a törlés előtt kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, azaz ne töröljük az adatokat az adatkezelési cél megszűnésével. Ilyenkor Szállodánk - nem számítva egy-két komoly kivételt, amelyet lejjebb olvashat ezen jog kifejtése résznél – kizárólag csak tárolni jogosult a korlátozás alá eső adatokat, amíg Ön eldönti, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy emlékezzünk Önre és a foglalásának adataira.

 

Az Érintett jogosult arra (peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címen, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címen), hogy kérésére Szállodánk a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely Európai Uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Szállodánk az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Szállodánk minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére Szállodánk tájékoztatja e címzettekről.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Példa: Ön ajándékkártyát vásárol egy szerettének nálunk, és megadja a nevét részünkre, hogy személyesebb legyen az ajándék. De szerette ennek nem örül, és nem szeretné, hogy a nevét kezeljük ebből a célból. Szállodánk célja itt az, hogy Önnek színvonalasabb szolgáltatást nyújtson, és ezzel vonzóbb legyen az Ön számára, mint más szálloda. Ez a Szállodánk jogos érdeke.

Amennyiben szerette szeretné megszüntetni ezt az adatkezelést, azaz szeretné, hogy töröljük a nevét, úgy ha ír nekünk a peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címre, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címre, hogy tiltakozik a jogos érdekünkből történő adatkezelés ellen, akkor mi megszüntetjük azt, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos érdeket tudunk felmutatni az Ön szerettének kérésével szemben. A kényszerítő jellegű jogos érdek azt jelenti, hogy olyan erős érdekünk áll fenn az adatkezelés mellett, amely erősebb az Érintett kérésénél, érdekénél.

A kérésre 30 napon belül válaszolunk, kivéve, ha nagyon sok igényt kapunk egyszerre, mert akkor 30 napon belüli válaszunkban további két hónap türelmet fogunk kérni.

 

Az Érintett (peter.galambos@karos-spa.hu e-mail címen, vagy a KAROSINVEST Zrt. 8749 Zalakaros, Alma utca 1. postai címen) abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az Érintett tiltakozása esetén Szállodánk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Érintetti kérelemmel kapcsolatos eljárás

 

Szállodánk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Szállodánk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha Szállodánk nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Szállodánk, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Szállodánkat terheli.

 

Bírósághoz fordulás joga

Példa: Ön úgy érzi, hogy megsértettük az Ön adatkezelésre vonatkozó jogait. Javasoljuk, hogy először Szállodánk felé jelezze igényét, vagy problémáját, mielőtt bírósághoz fordulna, mert igyekszünk mindent megtenni az Ön elégedettségéért.

 

Az Érintett az Infotv. 23. §-ában foglaltaknak megfelelően Szállodánk, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Szállodánk, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

 A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 

Személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az Érintett halálát követően

Példa: Ahogy Ön végrendelkezik, ugyanúgy joga van ahhoz, hogy megbízzon valakit azzal, hogy az Ön halála esetén 5 évig érvényesítse Ön helyett a jogait az Önre vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatosan. Ehhez közjegyző előtt, vagy ügyvéd előtt, esetleg otthon két tanúval letanúzva kell egy dokumentumot (meghatalmazást) írnia, amit a meghatalmazottja el is fogad.

Ha nem él ezzel a lehetőséggel, akkor pedig a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója lesz erre jogosult. A közeli hozzátartozói közül pedig az tud eljárni ebben a kérdésben, aki először ezt megteszi, és közli Szállodánkkal.

 

Az Érintett halálát követő öt éven belül az Infotv. 14. § b)-e) pontjában, illetve – a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén – a GDPR 15-18. és 21. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az Érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, Szállodánknál tett nyilatkozattal - ha az Érintett egy Szállodánknál több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal - meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az Érintett nem tett megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az Infotv. 14. § c) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 16. és 21. cikkében, valamint - ha az adatkezelés már az Érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az Érintett halálával megszűnt – az Infotv. 14. § d) és e) pontjában, a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelési műveletek esetén a GDPR 17. és 18. cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az Érintett halálát követő öt éven belül. Az Érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Az Érintett jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése - így különösen Szállodánkkal szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás - során az Infotv. által az Érintett részére megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Érintett jogait érvényesítő személy az Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát - és az adott esetben közeli hozzátartozói minőségét - közokirattal igazolja.

Szállodánk kérelemre tájékoztatja az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját a kérelem alapján megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az Érintett a nyilatkozatában megtiltotta.

 

10.)     ADATBIZTONSÁG

 

Szállodánk kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Szállodánk gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Szállodánk, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Szállodánk harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Szállodánk megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Szállodánk az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

Az Érintett elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a weboldalon, vagy e-mailben való megadása esetén – annak ellenére, hogy Szállodánk az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén Szállodánk nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az Érintettnél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül az Érintett is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

 

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy a nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a weboldalról. Ha saját számítógépéről látogatja oldalunkat, akkor alkalmazástól függően bizonyos ideig bejelentkezve marad. Ez esetben is legyen körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá, ne tudjanak az Ön nevében tranzakciókat végrehajtani.

 

 

 

11.)     ADATVÉDELMI INCIDENSEK BEJELENTÉSE, KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely Szállodánk által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Szállodánk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha Szállodánk bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az Érintettek és a személyes adatok hozzávetőleges száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége, kapcsolattartó neve és elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, Szállodánk az adatvédelmi incidens észlelését követően indokolatlan késedelem nélkül, de 72 órán belül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről Szállodánk honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia, és világosan és közérthetően ismertetni kell az incidens jellegét.

 

Az adatvédelmi incidensekről Szállodánk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az Érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Szállodánk az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 

 

12.)     JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Szállodánk mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy Szállodánk ennek nem felelt meg, úgy írjon kérem az adatvédelmi felelősünk 1. pontban megjelölt elérhetőségeire.

 

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410; koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'')
 • bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség és hatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Zalaegerszegi Törvényszék, 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2., +3692-501-001 és a Nagykanizsai Járásbíróság, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., +36-93/509-840; birosag@nkanizsa.birosag.hu, az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az Infotv.-ben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

 

13.)      EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései, valamint GDPR az irányadó.

 

 

Zalakaros, 2019. május 29.

 

 

                                                                                                                              KAROSINVEST Zrt.

                                                                                                                              Adatkezelő

 

 

Hírlevél feliratkozás

Értesüljön elsőként szállodánk ajánlatairól, akcióiról.

Vendégeink véleménye